Descentralizarea unităților din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului se amână până la adoptarea Codului administrativ.

Curtea Constituțională a admis cu unanimitate de voturi obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea privind Codul administrativ al României este neconstituțională, în ansamblul ei. Asta înseamnă că și descentralizarea unităților din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului se amână până la adoptarea acestui cod.

Ministerul Tineretului și Sportului ar fi trebuit să anunțe către subordonați această amânare având în vedere că în vară protestatarii au fost amenințați cu descentralizarea. 

Codul administrativ defineste inclusiv termenii descentralizarii: Art. 3 Autoritatile administratiei publice locale sunt: consiliile locale, primarii, consiliile judetene si presedintii consiliilor judetene. Art. 5(d) administratia publica – totalitatea activitatilor desfasurate de autoritatile administratiei publice si de institutiile publice, in regim de putere publica, de organizare a executarii si executare in concret a legii si de prestare de servicii publice, in scopul satisfacerii interesului public; e) administratia publica centrala – totalitatea activitatilor desfasurate de autoritatile administratiei publice centrale si de institutiile publice centrale, in regim de putere publica, de organizare aexecutarii si de executare in concret a legii si de prestare de servicii publice, in scopul satisfacerii interesului public national/general; f) administratia publica locala – totalitatea activitatilor desfasurate de autoritatile administratiei publice locale si institutiile publice locale, in regim de putere publica, de organizare a executarii si de executare in concret a legii si de prestare de servicii publice, in scopul satisfacerii interesului public local; g) aparat de specialitate al primarului respectiv consiliului judetean – totalitatea compartimentelor functionale, fara personalitate juridica, de la nivelul unitatii /subdiviziunii administrativ-teritoriale cu exceptia urmatorilor: primarul, consilieri personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, presedintele consiliului judetean, personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, vicepresedintele consiliului judetean, administratorul public, precum si secretarul unitatii administrativ-teritoriale; aa) deconcentrare – distribuirea de atributii administrative si financiare de catre ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale catre structuri proprii de specialitate din teritoriu; cc) descentralizare – transferul de atributii administrative si financiare de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul administratiei publice din unitatile administrativ-teritoriale impreuna cu resursele financiare necesare;

Proiectul de lege care schimba Codul Administrativ a fost adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, in 9 iulie, iar  in 6 noiembrie Curtea Constitutionala a admis cu unanimitate de voturi obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea privind Codul administrativ al Romaniei este neconstitutionala, in ansamblul ei. MTS-ul, in calitatea sa de minister, trebuia sa anunte catre subordonati aceasta amanare, mai ales in contextul in care descentralizarea a fost folosita inca din vara ca amenintare ce avea drept scop innabusirea protestelor. La fel si amenintarea cu controale ale Curtii de Conturi, cu auditul pe salarii, care s-au dovedit a fi simple fumigene, informează SNST.

Sportul unește oamenii – Cadoria
Sportul înseamnă sanatate