MTS a semnat cu SNST contractul colectiv şi un acord prin care membrii de sindicat beneficiază de zile libere

Ministerul Tineretului şi Sportului a semnat cu Sindicatul Naţional Sport şi Tineret (SNST) contractul colectiv de muncă precum şi un acord prin care membrii de sindicat beneficiază printre altele de zile libere suplimentare şi o majorare a concediului de odihnă, informează SNST.

“Ministerul Tineretului şi Sportului a semnat cu Sindicatul Naţional Sport şi Tineret / Federaţia PUBLISIND acordul şi contractul colectiv de muncă la nivelul grupului de unităţi subordonate MTS. Convenţiile încheiate între minister şi sindicat produc efecte asupra salariaţilor din Sport şi Tineret, funcţionari publici şi personal contractual, din toate instituţiile teritoriale din subordine, pentru o perioadă de 24 de luni”, anunţă SNST într-un comunicat de presă.

Acordul semnat în temeiul art.153 din Legea nr.62/2011 – Legea dialogului social aduce membrilor de sindicat din sport şi tineret mai multe beneficii printre care se numără zile libere suplimentare pentru evenimente familiale deosebite, un plus de 4 zile lucrătoare la concediul de odihnă pentru salariaţii care lucrează în condiţii vătămătoare de muncă, decontarea cheltuielilor privind taxele, atestările şi cotizaţiile necesare exercitării profesiei, decontarea cheltuielilor efectuate în interes de serviciu, reducerea programului lunar cu 3 zile pentru lideri şi vicelideri pentru desfăşurarea activităţii sindicale, timpul astfel acordat fiind considerat timp efectiv lucrat în unitate.

De asemenea, salariaţii membri ai SNST beneficiază de o zi liberă plătită în data de 6 aprilie – Ziua internaţională a sportului pentru dezvoltare şi pace.

Conform acordului, Ministerul Tineretului şi Sportului se obligă să nu iniţieze niciun act normativ sau act administrativ cu caracter normativ care priveşte relaţiile de muncă ale salariaţilor membri ai Sindicatului Naţional Sport şi Tineret fără consultarea organizaţiei sindicale şi recunoaşte dreptul reprezentanţilor SNST de a urmări la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractele individuale de muncă şi raporturile de serviciu în cazul în care, în urma procesului de descentralizare a competenţelor din domeniile tineret şi sport, unităţi din subordinea MTS vor fi preluate de administraţia publică locală.

“Parteneriatul încheiat are drept scop promovarea unor relaţii de muncă echitabile, care să asigure securitatea sociala a angajaţilor, promovarea şi apărarea intereselor părţilor semnatare. Încrederea între angajat şi angajator se naşte şi se consolidează punând în prim plan ceea ce îi uneşte şi nu ceea ce îi dezbină. Preocupările partenerilor sociali trebuie să aibă multe puncte comune şi să se concentreze asupra drepturilor salariaţilor şi a condiţiilor de lucru, să găsească soluţii pentru problemele apărute şi să evite astfel divergenţele şi conflictele. Dar aceste puncte comune nu trebuie să rămână la nivel de declaraţii, principii şi bune intenţii, ci trebuie transformate în fapte prin negociere şi asumarea unor decizii comune transpuse în astfel de contracte, acorduri şi angajamente”, se mai arată în comunicatul SNST.

Sportul unește oamenii – Cadoria
Sportul înseamnă sanatate