Angajații Ministerului Tineretului și Sportului, în grevă japoneză!

Angajaţii din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, membri ai Sindicatului Naţional Sport şi Tineret, funcţionarii publici şi personalul contractual din toată ţara au protestat luni, 20 martie 2017, împotriva discriminărilor salariale la care sunt supuşi de ani de zile şi pentru a atrage atenţia asupra stării dramatice a salarizării din sistemul teritorial MTS.

Participanții la protest spun că iau în calcul, în perioada următoare, declanșarea conflictului colectiv de muncă, precum și pichetarea MTS şi intreruperea lucrului, până când le sunt solicitate cererile.

Lista de revendicări ce necesită atenţia imediată a autorităţilor sunt:

  • Politica neunitară de creşteri salariale şi neimplicarea conducerii în aplicarea corectă a dispoziţiilor Deciziei CCR nr.794/2016 şi a prevederilor HG 1/2017 (în practica stabilirii salariilor, dispoziţiile HG 1 /2017 au intrat în conflict şi s-au suprapus cu alte prevederi legale, determinând inechităţi salariale în raport cu nivelul studiilor, activităţii profesionale şi al vechimii în muncă),
  •  soluţionarea cererilor de recalculare a drepturilor salariale şi reîncadrarea personalului pe funcții corespunzătoare activităţii prestate,
  •  necesitatea iniţierii şi aprobării unui regulament de sporuri pentru personalul angajat în cadrul DJST, CSM, CSN, CCS şi transparentizarea acordării premierilor,
  •  lipsa dialogului social – SNST reclamă faptul că MTS a transmis către Ministerul Muncii adresa nr.43/23.02.2017 cu propuneri la proiectul Legii salarizării unitare fără consultarea sindicatului, deşi membrii SNST şi-au manifestat interesul de a face o analiza pertinentă şi de a veni cu completări. Acest fapt a condus la o atitudine generală de scepticism în ceea ce priveşte poziţionarea salariaţilor din Sport şi Tineret în viitoarea Lege de salarizare unitară,
  • lipsa personalului calificat, o consecinţă directa a slabei salarizări. Se impune găsirea şi adoptarea unor măsuri urgente pentru mărirea salariilor angajaţilor din teritoriu, ale căror salarii se calculeaza raportat la valoarea de referinţă a anului 2009 . Aceştia au acumulat mii de ore suplimentare pentru care nu au primit timp liber corespunzător şi nici plata lor. Subliniem că dedicarea şi calitatea tehnicienilor, antrenorilor şi a specialiştilor au de suferit din cauza salarizării şi se constată un exod al acestora către alte activităţi.
  • solicităm modificarea OUG 2/2017, în sensul includerii personalului Caselor de cultură ale studenţilor, pentru a beneficia astfel de un tratament egal cu personalul din casele de cultură din subordinea administraţiei publice locale,
  • rezolvarea problemelor reclamate în ultimii ani şi rămase fără răspuns din partea conducerii MTS si, implicit, fără soluţii.
  •  Sindicatului Naţional Sport şi Tineret 

Angajații din cluburile sportive municipale, direcțiile​ județene pentru sport și tineret, complexele sportive naționale și casele de cultură ale studenților care participă la protest cer aplicarea corectă a HG 1/2017 privind salariul minim brut pe țară, care de la 1 februarie 2017 este 1.450 lei, precum și a deciziei Curții Constituționale nr. 794/2016.

Sportul înseamnă sanatate
Contact NsaTV

Leave a Reply

Your email address will not be published.