guvernul a adoptat modificarea legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, prin ordonanță de urgență Guvernul a adoptat modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, prin Ordonanță de Urgență guvern

Guvernul a adoptat modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, prin Ordonanță de Urgență

La inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului, Guvernul a adoptat modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, prin Ordonanță de Urgență, cu scopul de a reglementa, în  clar, finanțarea activităților sportive de către administrația publică locală, informează site-ul MTS.

Sportivii își vor putea desfășura activitatea în baza unui contract de activitate sportivă, în care va fi stipulată valoarea drepturilor bănești aferente activității sportive prestate de către sportivul de performanță sau de către alte persoane juridice sau fizice implicate în activitatea sportivă, respectiv modalitățile și termenele de plată.

Modelul-cadru al contractului de activitate sportivă va fi stabilit prin Ordin comun al ministrului Tineretului și Sportului și ministrului Muncii și Justiției Sociale, cu posibilitatea completării cu clauze specifice negociate de către structura sportivă cu sportivul, conform normelor stabilite prin autoritățile publice locale. Veniturile realizate din Contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria veniturilor din activități independente prevăzute de Codul Fiscal.

Potrivit prevederilor actuale ale legii educației fizice și sportului, structurile sportive de drept public, organizate ca servicii în cadrul administrației publice locale, nu pot încheia raporturi juridice specifice activității sportive cu sportivii de performanță și există riscul blocării activității sportive de performanță, prin înghețarea anului competițional 2017-2018, din imposibilitatea de finanțare a activității sportive de către administrația publică locală.

Astfel, modificarea Legii educației fizice și sportului vizează asigurarea unui cadru legal coerent și a condițiilor necesare demarării anului competițional 2017-2018 la nivel național și internațional. Noile reglementări vin în sprijinul activităților și structurilor sportive pe plan national, asigurând condițiile legale pentru finanțarea activității sportive organizate la nivelul administrației publice locale, în contextul în care anul bugetar nu coincide cu anul sportiv competițional.

Actul normativ creează cadrul legal necesar administrației publice locale pentru acordarea sumelor de la bugetul local pentru:

 • finanțarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înființate pe raza unității administrativ-teritoriale;
 • finanțarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă;
 • finanțarea programelor sportive organizate în raza unității administrativ-teritoriale de către asociațiile județene/municipiului București pe ramuri de sport, afiliate la federațiile sportive naționale corespondente;
 • finanțarea programelor sportive desfășurate în raza unității administrativ-teritoriale de către federațiile sportive naționale, direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv a municipiului București, ori inspectoratele şcolare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
 • finanțarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru înaltă performanță sportivă;
 • premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive interne şi internaţionale oficiale.

O altă noutate constă în stabilirea unui plafon maximal de 5% din bugetul aprobat pentru autoritatea publică locală care poate fi alocat cheltuielilor structurii sportive cu activitatea sportivă, ca ordonator de credite aflat în subordinea unității administrativ-teritoriale.  Totodată, potrivit noilor reglementări, autoritățile publice centrale au posibilitatea să includă sume pentru finanțarea activității structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflat în subordinea sa.

Având în vedere condițiile specifice de desfășurare a activităților sportive, o altă prevedere stabilește că încheierea contractelor individuale se face în mod direct, prin acordul părților.

Actul normativ aprobat instituie cadrul legal pentru stabilirea condițiilor, criteriilor, procedurii și cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, prin hotărâre a autorității deliberative a administrației publice locale.

          ”Reglementarea modului în care sunt finanțate activitățile sportive de către administrația publică locală era strict necesară, în contextul în care multe cluburi sportive, publice sau private, sunt în pragul falimentului. Suntem responsabili de viitorul sportului și trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a veni în sprijinul fiecărei activități sportive. Sportul și performanță sportivă sunt responsabilitatea noastră, a tuturor factorilor implicați, a întregii societăți. Aceste modificări ale legii 69/2000 sunt doar începutului reformei pe care îmi doresc să o implementez în sport, urmează legea sponsorizării activităților sportive și chiar o nouă lege a sportului, care să fie adaptată nevoilor actuale. Voi colabora cu toți factorii implicați pentru a implementa măsuri viabile, menite să aducă plusvaloare și performanță” susține Marius Dunca, ministrul tineretului și sportului.

Sportul unește oamenii – Cadoria guvernul a adoptat modificarea legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, prin ordonanță de urgență Guvernul a adoptat modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, prin Ordonanță de Urgență Iubitorii de sport ofera cele mai multe cadouri 1024x154
Sportul înseamnă sanatate guvernul a adoptat modificarea legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, prin ordonanță de urgență Guvernul a adoptat modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, prin Ordonanță de Urgență sport proiect logo pt link

One Comments

 1. Reply Post By Gheorghe Ardelean

  Este o propunere mai veche regasita in spatiu public inclusiv pe mailurile MTS si MEI COSR ,FRL si altele, o mai puteti regasii pe facebook lupte romania sau gheorghe ardelean Ma bucur si felicit pe cei care au contribuit la aprobarea ordonantei.
  MOTTO
  « Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului »
  ( Profesorii de EFS reprezintă un munte de pietre preţioase aruncate : ce
  bine ar fi ca un proiectant cu viziune să le găsească locul … )
  Anexa 1 la iniţiativa « Marea Selecţie » : motivaţie
  constatări- propuneri
  Participarea şi implicarea a tuturor părţilor menţionate în protocol la art. 4
  este foarte importantă pentru atingerea obiectivelor propuse .
  Drumul cel mai scurt spre marea performanţă este selecţia
  Scopul este cu impact economic şi social şi anume obţinerea de performanţe
  sportive în timpul cel mai scurt, cu costurile cele mai mici prin atragerea unui
  număr mare de copii la practicarea sportului organizat printr-o selecţie mai bună.
  Beneficiari sunt copiii talentaţi şi părinţii acestora, care în condiţiile actuale au
  şanse mai mici de a fi descoperiţi, precum şi cluburile şi asociaţiile sportive,
  antrenorii acestora, comunităţile şi autorităţile locale .
  Constatări
  Interesul faţă de sport, regăsit în dezbaterile politice în media centrală sau
  locală, televizată sau scrisă este unul foarte scazut.
  Deşi sportul are două foruri finanţate din bani publici , C.O.S.R. şi M.T.S., nici
  un partid nu are prevăzut în programul său soluţii penru redresarea sportului
  românesc, iar posturile TV sau jurnaliştii, de asemeni, nu abordează în discuţiile
  cu politicienii fenomenul social sport.
  În fapt, într-un fel se gândeşte şi uneori bine la nivel teoretic de către
  conducătorii şi specialiştii M.T.S. şi alta este situaţia şi condiţiile de punere în
  practică în teritoriu (din diverse motive), unde factorul uman trebuie să se
  potrivească cu ceea ce se doreşte.
  Se poate constata discrepanţa păgubitoare dintre conducerile administrative
  sportive (mai cu seamă la nivelele locale), precum C.S.M., C.S.J., C.S.S., C.S.-
  M.T.S., D.J.T.S., A.S. şi secţiile sportive din mediul privat, datorită lipsei de
  programe funcţionale şi administrative coerente , fiecare dintre acestea având
  conduceri şi bugete separate, fără vreo subordonare sau aderare la vreun concept
  unitar.
  Este adevărat că retribuţiile salariale bugetare în sport (mai cu seamă ale
  antrenorilor) sunt mici, dar convin multora deoarece sunt şi cele mai sigure.
  2
  În prezent se poate constata un rulaj mare, cu mulţi sportivi la nivel de cadeţi şi
  juniori, invitaţi în pregătiri centralizate la diferite loturi naţionale pe cheltuiala
  federaţiilor, respectiv a M.T.S. şi C.O.S.R., care după ce stau 2-4 ani la pregătire,
  fără confirmări aşteptate pe plan internaţional, renunţă cu uşurinţă la sportul de
  performanţă. Acesta ar trebui să fie un semnal de alarmă şi un semn de întrebare :
  care sunt cauzele şi care sunt soluţiile de remediere ?
  Sintagma prin care se spune că teoria este definiţia practicii nu numai că nu
  funcţionează corect, dar acestea au sensuri diferite şi anume : teoria spune că
  selecţia reprezintă 85% din rezultatele unui mare sportiv (şi anume dacă îl
  descoperi sau nu), dar în practică timpul şi banii alocaţi selecţiei nu depăşesc
  15%, antrenorii sunt ocupaţi cu multe alte treburi administrative şi de pregătire
  cu cei din sală. Concret, ce am avut bun am abandonat, precum : partea bună din
  sistem, metodele de selecţie, disciplinele sportive, reciclările, sporturile
  tradiţionale şi naţionale, etc. şi am rămas cu partea rea a sistemului, neglijând
  capitalul uman, adică profesioniştii, profesorii de sport, voluntarii, reintegrarea
  foştilor sportivi în rândul antrenorilor, etc..Tranziţia de la comunism la capitalism
  ne-a făcut să rămânem undeva între cele două, practic cum e mai rău, concret nu
  ne putem despărţi de trecut şi nu ne putem adapta la realitatea actuală.
  În multe cazuri, federaţiile si cluburile departamentale nu sunt cei mai buni
  administratori, acestea neputând gestiona eficient activitatea pe care ar trebui să o
  desfăşoare, iar M.T.S. se află în aceeaşi situaţie. Majoritatea structurilor
  sistemului sportiv este moştenită şi funcţionează neschimbat .
  În prezent nu este un mediu concurenţial corect între antrenorii şi secţiile sportive
  rămase pe dinafară din cauza schimbărilor postrevoluţionare (asociaţiile sportive
  sindicaliste, meşteşugăreşti, etc.) şi cluburile sportive departamentale din
  subordinea M.T.S., care o duc bine datorită sistemului neschimbat.
  Au apărut în schimb C.S.M. şi C.S.J., care în majoritatea cazurilor funcţionează
  fără specialişti în forurile decizionale (consilieri). Rolul D.J.T.S.-urilor este
  nesemnificativ în ceea ce priveşte sportul şcolar, departamental şi municipal.
  Referitor la selecţie, aceasta se face pompieristic, probabilistic, pe o arie
  restrânsă şi mai puţin organizat şi nu pe bază de norme şi probe de control,
  măsurători antropometrice ( existente în multe din materialele difuzate prin
  reteaua M.E.I. profesorilor de sport ) sau pe bază de întreceri interşcolare
  adecvate vârstelor. Capitalul uman şcolit, respectiv profesorii de sport sunt
  ignoraţi, la fel ca şi foştii sportivi sau voluntarii.
  Dorim să venim cu propuneri, care să fie dezbătute şi combătute, în cazul în care
  nu sunt bune, iar dacă sunt bune să se pună în aplicare.
  De fapt, este la fel de important să fie recompensaţi cei care pot furniza o idee
  buna, care ulterior să se dovedească a fi aducătoare de medalii olimpice, precum
  cei care descoperă talente şi cei care îi pregătesc la loturile naţionale.
  3
  În realitate, mulţi sportivi sunt selecţionaţi şi pregătiţi la loturi naţionale, unii
  perioade lungi ( 8-13 ani ), fără rezultate de excepţie şi care sunt menţinuţi cu
  speranţe până la următoarea olimpiadă, dar uneori fără rezultatele scontate. Cum
  ne putem da seama de plafonarea prematură sau matură a acestora ? Avem
  înţelepciunea înlocuirii lor cu alţii talentaţi sau credem că munca şi condiţiile de
  pregătire fac totul ? Ce facem cu talentul ? Câtă preţuire punem pe selecţie şi
  talent si educatie?
  Este adevărat că unele dintre ideile expuse au mai fost încercate sau sunt în
  derulare de către unele federaţii sau antrenori, dar nu sub forma şi amploarea
  gândite de către noi.
  Propuneri :
  Multiplicarea selecţionerilor şi extinderea ariei de selecţie cu un procent
  substanţial, cuprins între 75-90% faţă de prezent.
  Astfel,fiecare profesor de sport să fie implicat, susţinut şi motivat material şi
  moral în depistarea şi promovarea talentelor din rândul copiilor, în special de la
  ţară, unde antrenorii ajung mai rar, după care să fie orientaţi către sporturile,
  cluburile şi antrenorii corespunzători pentru educarea şi antrenarea acestora în
  vederea obţinerii celor mai bune performanţe.
  Atribuirea banilor guvernamentali şi comunitari pe baza unor criterii
  adecvate, rezultate din proiecte justificative elaborate de către federaţii, actualii
  directori de cluburi departamentale, cluburi private, antrenori, voluntari, etc. în
  care să se regăsească obiective şi responsabilităţi cu cea mai mică marjă de risipă
  a banilor, a timpului şi a muncii antrenorilor.
  Selecţionarea, prin concurs, a celor mai buni specialişti, care să prezinte
  garanţii faţă de investitori şi faţă de părinţi că, copiii selecţionaţi ajung pe mâini
  bune, adevărate modele de urmat.
  Gândirea unei strategii privind crearea de condiţii corespunzătoare de
  pregătire sportivă şi şcolară pentru copiii cu aptitudini sportive selecţionaţi.
  Elaborarea unui program sportiv optim, coerent de către organele cu
  atribuţiuni guvernamentale, centrale şi autorităţile locale, în ceea ce priveşte
  continuitatea în pregătire până la seniorat, istoricul şi tradiţia locală şi
  infrastructura materială şi umană existente.
  Atragerea voluntarilor, calificarea şi reintegrarea foştilor sportivi în procesul de
  selecţie şi formare sportivă a tinerilor.
  Crearea unor centre de pregătire corespunzătoare, aproape de casa părintească
  şi orientarea tinerilor selecţionaţi către şcolile sportive sau alte centre
  asemănătoare, sprijinite de către învăţământ, consilii locale şi judeţene, ONG-uri
  sau alţi sponsori.
  4
  Descentralizarea decizională, financiară şi materială, acolo unde este cazul şi
  acordarea de competenţe persoanelor potrivite, care ştiu să iniţieze, să susţină şi
  să finalizeze proiecte fezabile.
  Pregătirea continuă on-line a antrenorilor şi a conducătorilor mişcării sportive
  şi examinarea on-line pe bază de teste grilă, aşa cum se practică în managementul
  companiilor de top.
  Restructurarea mişcării sportive printr-o adaptare la situaţia prezentă, la toate
  capitolele, prin schimbarea pe cât posibil a sistemului sportiv învechit.
  Durata preconizată a dezbaterii prezentei iniţiative este de 2 zile, în aşa fel încât
  fiecare participant să poată să-şi expună ideile şi propunerile individual şi în
  grupe de lucru, workshop-uri şi prin completarea unor chestionare gândite
  împreună cu mai mulţi specialişti, legate de tematica propusă.
  Particularităţi :
  a) atragerea şi determinarea profesorilor de EFS să participe activ la procesul de
  selecţie împreună cu autorităţile locale, părinţi, bunici, vecini, etc.
  b) revenirea la concursurile de trântă de altă dată, ca principal mijloc de selecţie
  pentru lupte judo,box şi nu numai
  c) prezentul proiect reprezinta o formă organizatorică a desfăşurării selecţiei,
  mai ştiinţifică şi mai eficientă
  d) organizarea probelor de selecţie în locuri populate (parcuri, locaţii centrale,
  etc.) în zile de sărbătoare
  e) introducerea reciclărilor şi examinărilor pentru personalul retribuit din sport
  în format electronic (internet) pe o platformă specială sub formă de test grilă
  f) introducerea chestionarelor individuale sau pe discipline sportive, ca mijloc de
  informare mai rapidă, de asemenea electronic
  g) mijlocirea de întâlniri pentru perfectarea unor relaţii motivante între profesorii
  de EFS, cei care deţin materia primă (copiii) şi conducătorii de cluburi-antrenori
  care sunt responsabili pentru obţinerea marilor performanţe
  h) proiectul “Marea Selecţie“ se poate aplica, după caz, la nivel local sau
  naţional
  i) acordarea unor sume de bani, exclusiv pe baza de proiecte fezabile, pentru
  selecţie, prin programe precum “Marea Selecţie“ sau altele asemănătoare :
  “Pierre de Coubertin”, “Samuraiul”, “Voinicelul din Carpaţi”sau mai nou”
  Miscarea Romaniei .
  Experienţe
  Avem dovezi, am experimentat acest proiect şi credem că aceste propuneri,
  completate şi cu cele rezultate din dezbaterile preconizate, la care sunteţi invitaţi,
  să contribuie mult la redresarea sportului românesc .
  5
  Pentru a putea analiza şi lua decizii în cunoştinţă de cauză, vă supunem atenţiei
  următoarele acţiuni filmate postate pe internet (YouTube şi Google) : « Marea
  Selecţie 2013 », after-school sportiv, chestionar sportiv, concurs de trântă pentru
  selecţia la lupte ( din care au rezultat 2 medalii de bronz la naţionale de cadeti în
  timp scurt ), etc..
  Acţiunea “Marea Selecţie“ din anul 2013 nu ar fi fost posibilă fără sprijinul
  necondiţionat al instituţiei prefectului, al I.S.J. Satu Mare, al profesorilor EFS
  implicaţi, al Primăriei Satu Mare şi al marilor campioni ai luptelor româneşti
  Gheorghe Berceanu, Ion Cernea, Nicu Gingă şi Ion Gibu precum si partial al CS
  Satu Mare prin antrenorii de lupte si a voluntarilor atrasi.
  Experienţe negative
  Neimplicarea suficientă în organizare a celor care urmau să fie beneficiarii
  acţiunii “Marea Selecţie“ , precum F.R.L., D.J.T.S. şi C.S.Satu Mare.
  Dezinteres faţă de copiii depistaţi. în ceea ce priveşte pregătirea lor ulterioară.
  Acţiunea de selectie a generat orgolii şi ambiţii neaşteptate din partea celor care
  ar fi trebuit să fie interesaţi, care au dus la întreruperea acţiunii “Marea Selecţie“.
  Lipsa de profesionalism pedagogic dupa selectionarea sportivilor în munca cu
  copiii începători, aflaţi la distanţe mari faţă de casa părintească şi mediul de
  acasă.
  Slabe sanse de reusite pentru cineva aflat in afara sistemului, precum persoane
  neretribuite ,neimplicate politic,voluntari,pensionari etc., chiar daca ar fi mai
  competente de catre cei aflati sub contracte remunerate.
  Concluzie
  O idee (propunere) bună, pusă în practică, poate să fie egală cu una sau mai
  multe medalii olimpice realizate cu costuri mici în timpul cel mai scurt.
  Precizare : Menţionez că cele scrise mai sus reflectă situaţia cunoscută şi trăită
  în judeţul Satu Mare. În mod sigur, există judeţe şi cluburi în care se găsesc
  persoane potrivite, pricepute, pasionate care îşi desfăşoară activitatea conform
  directivelor şi politicii concepute după o experienţă îndelungată a M.T.S..
  Pe cât pare de greu de realizat, pe atât este de simplu.
  Pe cei interesaţi să ni se alăture sau doresc să intre în dezbateri pe tema selecţiei,
  îi invităm să-şi exprime opinia la adresa de email : cscastelanii@gmail.com
  Nu ezitaţi a ne contacta . Vă aşteptăm cu drag !
  Preşedinte,
  Antrenor, Gheorghe Ardelean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *