Parteneriat pentru un sport curat

Agenția Națională Anti-Doping și Federația „Sportul Românesc” au decis încheierea unui acord de colaborare ce vizează acordarea de sprijin reciproc în direcția promovării valorilor sportului curat. Semnarea documentului a avut loc miercuri, 8 iulie, la sediul ANAD .

ANAD și Federația „Sportul Românesc” vor derula acțiuni comune de informare și educație în direcția prevenirii și combaterii dopajului în sport dedicate sportivilor și personalului asistent al sportivilor.

ANAD, autoritatea care răspunde de implementarea programului naţional anti-doping și Federația „Sportul Românesc”, organizație sindicală ce reprezintă sportivii, având ca membri afiliați Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori (AFAN) și Sindicatul Handbaliștilor din România (SHR), își vor concretiza parteneriatul instituţional prin ducerea la îndeplinire a următoarelor obiective:

– Organizarea unor acțiuni de informare a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor în legătură cu riscul utilizării substanțelor și metodelor interzise asupra sănătății și din punct de vedere sportiv;

– Acordarea de asistenţă, în timp real, sportivilor și personalului asistent al sportivilor, de colectivul de experți anti-doping din cadrul ANAD;

– Susţinerea ANAD în demersurile de promovare și consultare publică a iniţiativelor de acte normative în domeniul prevenirii și combaterii dopajului în sport și traficului ilicit, inclusiv în direcția încadrării într-un regim juridic mai sever a unor fapte grave ce contravin legislației;

– Colaborarea cu ANAD în acțiunile întreprinse în cadrul proiectului „Ajustarea legislației relevante privind combaterea dopajului în sport”, Axa prioritară/Obiectiv specific Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente/Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP , Cod SIPOCA 740/cod MySMIS 130073.

La conferința de presă prilejuită de semnarea parteneriatului au participat: președintele ANAD – Pavel-Cristian BALAJ, vicepreședintele ANAD – Doina MELINTE, președintele BNS – Dumitru COSTIN, președintele Federației „Sportul Românesc”- Emilian HULUBEI și secretarul general al Sindicatului Handbaliștilor din România – Viorel MAZILU.

 

Citește si...

Proteste în sport înaintea Jocurilor Olimpice

Ionuț Popa

Stadionul din Giulești, Rapid și filmele cu mafioți!

Oana B

Nesimțire marca ProArena, Imagini în DIRECT cu o jucătoare care își pierde cunoștința

Mircea M

Avem voie să facem sport în România?

C. Sabău

Federația Română de Fotbal împlinește azi 94 de ani

Redacția

Andrada Vincze, psiholog sportiv: „Nu trebuie avem așteptări nerealiste cu privire la performanță

Redacția

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More